Werknemers zijn de draaiende kracht van ieder bedrijf. Ze zijn enerzijds een uithangbord en anderzijds de motor van je onderneming. Kerstmis is een ideaal moment om hier waardering voor je medewerkers te tonen met een mooi kerstpakket.

Voor een kleine investering kijg je een hoge return on appreciatie en motivatie. Het gevoel van deel uit te maken van een bedrijf wordt gedeeld met collega’s en familie. Een kerstpakket geniet bovendien van meerdere voordelen. Zowel mentaal als fiscaal. Vandaag gaan we ons focussen op het fiscale voordeel. Voor de mentale voordelen kan je terecht bij onze blog over de meerwaarde van Kerstpakketten.

Belastings- en RSZ-vrij

Een kerstpakket wordt door de fiscus als sociaal voordeel gezien. Dit betekent dat het als ‘loon’ wordt gezien en je er in principe RSZ en bedrijfsheffing moet betalen op de waarde van het geschenk. Echter geldt dit niet indien u dit kerstpakket eenmalig op een jaar geeft aan iedere werknemer. Bovendien mag het kerstpakket de waarde van €40 incl. BTW niet overschrijden. Voldoet je kerstpakket aan deze eisen, top, dan zijn deze 100% aftrekbaar.

Kerstpakketten tot โ‚ฌ40

Bekijk hier alle kerstpakketten die fiscaal aantrekkelijk zijn.

Let op:

De fiscus gaat dus uit van de waarde van het kerstpakket mocht de werknemer het zelf kopen. Inclusief 21% btw, dus. Let hier goed bij op aangezien onze prijzen allemaal exclusief btw zijn. Bovendien horen eventuele verzendkosten niet bij het totaalbedrag.

Vrij van btw

Evenwel aanvaardt de Administratie dat bepaalde geschenken die uitgedeeld worden aan personeelsleden ingedeeld worden bij de collectieve voordelen waarvan de verstrekking geen aanleiding geeft tot een herziening van de aftrek of tot een onttrekking onder volgende voorwaarden:

  • Het geschenk wordt uitgedeeld aan alle kinderen van de personeelsleden die beantwoorden aan een vooraf opgelegde leeftijdsvoorwaarde, of indien het gaat om geschenken aan personeelsleden, worden deze geschenken aan alle personeelsleden uitgedeeld;
  • De inkoopprijs of, bij gebreke daarvan, de normale waarde van het geschenk dat aan een personeelslid of aan een kind van een personeelslid overhandigd wordt, is lager dan € 50, exclusief btw ;
  • De uitgedeelde geschenken zijn geen tabakswaren, noch sterke dranken (uiteraard);
  • Per begunstigde (personeelslid, kind van een personeelslid) komt evenwel slechts één gelegenheidsgeschenk per kalenderjaar in aanmerking voor btw-aftrek ongeacht evenwel het tijdstip of de aanleiding.
     

Samengevat

Een fiscaal voordelig kerstpakket beperkt u dus best tot €40 incl. BTW per collega. Voor je onderneming is het geschenk dan 100% aftrekbaar en de btw kunt u volledig recupereren. Je werknemer wordt niet belast en je onderneming is dan ook geen RSZ verschuldigd.